Szkolenia okresowe C i D

Szkolenia okresowe C i D

Szkolenie okresowe

jest to obowiązkowe, cykliczne (co 5 lat) szkolenie skierowane jest do kierowców zawodowych, którzy wykonują przewóz drogowy osób lub rzeczy.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602), ustawy o transporcie drogowym (Dz. U 2001 nr 125 poz.1371) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 1 kwietnia 2010 r. kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. ,,D'' przed dniem 10 września 2008 roku oraz kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. „C" przed dniem 10 września 2009 roku, muszą ukończyć szkolenie okresowe,  po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Wszyscy kierowcy, którzy ukończą szkolenie okresowe mają obowiązek wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy. Wymiana prawa jazdy jest związana z wpisem w tym dokumencie świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz badań lekarskich i psychologicznych.

Wymiana prawo jazdy dokonywana jest na podstawie kopii (oryginały do wglądu):

  • Świadectwa kwalifikacji zawodowej,
  • Orzeczenia lekarskiego,
  • Orzeczenia psychologicznego.

Termin odbycia szkolenia uzależniony jest od daty wydania po raz pierwszy prawa jazdy określonej kategorii.

Sprawdź w poniższej tabeli kiedy powinieneś odbyć pierwsze szkolenie okresowe:

Kategoria prawa jazdy

Data wydania prawa jazdy

Terminu ukończenia szkolenia i  uzyskania wpisu

 

 

C1, C

 

Do 31.12.1980

Do 10.09.2010

01.01.1981- 31.12.1995

D0 10.09.2011

01.01.1996- 31.12.2000

Do 10.09.2012

01.01.2001- 31.12.2005

Do 10.09.2013

01.01.2006- 10.09.2009

Do 10.09.2014

 

 

D1, D

 

Do 31.12.1980

Do 10.09.2009

01.01.1981- 31.12.1990

Do 10.09.2010

01.01.1991-31.12.2000

D0 10.09.2011

01.01.2001-31.12.2005

Do 10.09.2012

01.01.2006- 10.09.2008

Do 10.09.2013

Zajęcia  prowadzone metodą e-learningową - nowoczesna technika nauczania, w której wykorzystuje się wszelkie dostępne media elektroniczne takie jak komputer oraz sieć Internet. Szkolenie odbywa się trybem  indywidualnym, gdzie każdy uczestnik szkolenia prowadzony jest trybem niezależnym od innych uczestników szkolenia. Oznacza to, że może szkolić się w dowolnym czasie i w dowolnym tempie.

Szkolenie przygotowane jest w formie prezentacji tekstowo-fotograficznej, animacyjnej i filmowej, a pod każdym slajdem prezentacji podłożony jest głosowy wykład lektora-wykładowcy.

Zajęcia prowadzone tradycyjną metodą - szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, w ustalonych terminach, gdzie słuchacz uczestniczy w pięciu wykładach trwających po siedem godzin. Zajęcia prowadzone są przez:

  • Przedstawiciela Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu
  • Inspektora Transportu Drogowego
  • Inżyniera mechaniki i budowy maszyn

Szkolenie w formie cyklu zajęć składa się z 5 jednodniowych modułów. Kierowca samodzielnie decyduje, kiedy rozpocznie kolejny moduł. Po ukończeniu modułu kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Ważność świadectwa kwalifikacji zawodowej wynosi 5 lat. Zajęcia prowadzone w cyklu szkoleń prowadzone w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć realizowanych w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia w ciągu roku

Zachęcamy do przystąpienia do szkolenia przynajmniej dwa miesiące przed datą wskazaną w tabelce. Czas ten pozwoli spokojnie uczestniczyć w szkoleniu, udać się do fotografa, wykonać badania lekarskie oraz złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Oczekiwanie na nowe prawo jazdy, to okres około czterech tygodni.

Odsłony: 1521

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież